Mikä on mMies?

mittaMies tietokoneohjelma on kehitetty helpottamaan sähköisen kuvan hyödyntämistä rakennusmittauksessa.

Suomenkielisenä se on tarkoitettu rakennustyömaan mittamiehille. Erityisesti heille, joiden osaamistasolla pelkkä paperikuva ei enää riitä.

Helpottamalla toistuvia rutiinitöitä, se auttaa säästämään hermoja ja aikaa tärkeämpiin asioihin.

mMies -ohjelman etuja

Selviät selvällä suomenkielellä

Sähköisillä kuvilla saat tarkimman suunnittelutiedon tuoreeltaan.
mMies auttaa aina tarvittaessa, muttei vaadi pitkällistä opettelua.

Sähköinen mittalaiteyhteys helpottaa työtäsi

Vältät tietojen käsinsyötön, joka on hitauden lisäksi myös erittäin virhealtista.
Voit helposti siivota suunnitelijan kuvat takymetrissä toimiviksi taustakartoiksi.

Työmaasi etenee entistä tehokkaammin

Lisäät puuttuvia mittoja ja jaat työkuvat vaikka PDF-vedoksena kännykköihin.
Palautat tarketiedot suunnittelijan kuvaan ja teet laatujärjestelmän tulosteet.

Saat tietomallit ja maastomallit hyötykäyttöön

Voit avata IFC-tietomalleja ja poimia niistä mitattavia pisteitä kolmiuloitteisesti.
Voit myös laskea täyttö- ja kaivuumassat kartoittamasi maastomallin pohjalta.

Ansaitset parhaimmat työkalut

mMies tarjoaa kaikki työssäsi tarpeelliset toiminnot, mutta turhat on karsittu tieltäsi.
Käytössäsi on sähköisen kuvan parhaimmat työkalut ja kaikki mMestari -toiminnot.

mMies -ohjelman ominaisuuksia

Kuvien jatkokäsittely

Avaa useita eri tiedostomuotoja ja jatkokäsittele myös PDF-kuvia.

Lisää mittoja ja merkintöjä, tulosta ja jopa piirrä päälle omia työmaasuunnitelmia.

Kuvien siivous

Näe metsä puilta. Piilota tarpeettomat kuvatasot pois häiritsemästä.

Klikkailet vain turhia tietoja, niin ne poistuvat näkyvistä.

Työn suunnittelu

Voit yhdistää ja vertailla useita suunnitelmia keskenään.

Voit ryhmitellä kuvan osia suunnittelemasi työnkulun mukaisesti.

Massalaskenta

Laske kuvasta mittojen lisäksi myös kehiä, pinta-aloja ja tilavuuksia.

Esim. monimuotoisten anturoiden betonimäärien laskenta on helppoa.

Mittapisteet

Lisää mittapisteitä klikkailemalla tai automaatilla laskettuihin sijainteihin.

Siirrä mittapisteet ja taustakuvat yleisimpiin mittalaitteisiin ja takaisin.

Koordinaatistot

Siirrä kuvat suunnittelupöydältä työmaalle ja päinvastoin.

Vaihda pistetietoja eri koordinaatti­järjestelmien kesken.

Laadunvalvonta

Vertaile merkityn suunnitelman ja tarkemitatun toteutuman eroja.

Palauta tarkkeet ja vaaitukset osaksi suunnittelijan alkuperäistä kuvaa.

Maastomassat

Tee kartoitusmittauksista pintamalleja, joita voi käyttää myös koneohjauksessa.

Laske mallinnettujen pintojen väliset kaivuu- ja täyttömassat.


“Minun mittani ovat justiinsa kohdallaan”

Markus Neejärvi, mittakirvesmies, Lujatalo
Rakennuslehti 19.8.2016