mMies

Uusin versio, joka sisältää viimeisimmät parannukset:

mMies 2023: mmies_2310.exe ~127 Mt, 10.10.2023

Historiallinen versio, jonka kehitys ja tuki on lopetettu,
mutta joka on käytettävissä uusimman version rinnalla:

mMies 20 (32/64 -bittinen): mmies_20e.exe ~45 Mt

mMestari

Uusin versio, joka sisältää viimeisimmät parannukset:

mMestari 2023: mmestari_2310.exe ~121 Mt, 10.10.2023

Päivityshistoria

10/2023

– Vaaka- ja pystymitoitusten yhdistäminen
– Pieni risti -mittapistesymboli
– Mittapistekoodit alasvetovalikoissa
– Pinnan ylin ja alin korko infodialogiin
– Omien mittapiste- ja tarkelohkojen käsittelyyn korjauksia
– Taustakuvan skaalauksen korjaus piilotetuille
– Koordinaatistokorjaus IFC-lukuun
– SBG -mittapisteiden tuonti korjattu tapauksessa jossa pisteellä attribuutteja
– SBG -tiedoston avaus kuvana kuten GT
– Mittapisteiden siirto koodin mukaiselle kuvatasolle
– Kolmiointi taiteviivoilla paranneltu
– Viivan katkomismahdollisuus
– Murtoviivan jatkoon pään valinta
– AB-mitta 3D:nä

01/2023

– Vaaitukseen väritetty pintamalli, eli ns. heatmap
– Mittakaavaskaalaukseen skaalaus myös näkymättömille
– Kentät tasoleikkausten koordinaateille ja kierrolle ja poimintamahdollisuus
– IFC-tiedoston käsittelyn maksimikoko nostettu 100 -> 256MB
– IM4 vientiin myös viivat
– Kolmiulotteinen viivapiirto jos näyttö ei ole tasokuvana
– Kierron keskipisteen piirto ja mittakaavajana näyttöön
– Uuden kuvatason lisäys IFC-luettelossa
– PrintDialog virheilmoituksen näyttö korjattu
– Muotoilun poiminnan korjaus monirivisestä tekstistä
– Sokkia SDR pistetiedostojen negatiiviset koordinaatit
– Murtoviivan jatkon ja vastaavien Undo-toimintojen korjaus
– Erikoismittapistelisäyksiin mahddollisuus vakiokorolle
– Päällekkäisten viivojen poistoa nopeutettu
– Virheilmoitus, jos pinnan luonti ei onnistu

06/2022

– Peräkkäiset tarkennukset ja vieritykset peruutetaan kerralla.
– Järjestä -näytön pistenumerointi korjattu (ei tallentunut pistetietoihin).
– SBG Geo Professional pistetietojen tuonti ja vienti
– Tartunnat ilman korkoa -asetus siirretty asetusnäytöstä tartuntavalikkoon
– Kappalelukitus siirtää yksittäisiä kappaleita lukitulle kuvatasolle.
– Kuvan asemointi.
– Päällekkäisten viivojen poisto.
– Aloitustoimenpiteet mahdollistaa yleisien toimintojen suorituksen kerralla.
– Murtoviivan piirto niin, että jokaisen taitepisteen korko kysytään.
– Mittapisteen numeron ja koodin poiminta tekstistä.
– Järjestä -toimintoon pistenumeron haku lähimmästä tekstistä.
– Vaaituksessa pintamalliksi kelpaa mikä tahansa pinta (esim. IFC-kappale).
– Vaaituksen kolmen pisteen kautta kulkevan pinnan poiminta pinnasta.
– Visualisointi-näyttöön mm. uusittu pintojen väritys, pituusleikkaus.
– Leikepöytätoiminnot tunnistavat kuvien erilaiset mittayksiköt.
– Tartuntojen tallennus.
– Murtoviivojen vienti InfraModel -pintaan.
– Maastomallin yksittäisen pisteen koron muuttaminen.

03/2021

– Maastomallinnukseen (mallien yhdistäminen) päässeen virheen korjaus (vain mMies).

01/2021

– Piirtokoordinaatistoksi voi valita näyttötason (nykyinen) tai todellisen koordinaatiston.
– Tarkemerkintöjen kokoa voi muokata kuten mittapisteitä.
– Vaaituksen voi tehdä syötettyyn korkotasoon perustuen.
– Tartuntavalikkoon on lisätty pikavalita yleisimmille tartunnoille (pääte- ja leikkauspisteet).
– Yksittäislohkojen purku poistaa samalla myös mahdolliset tyhjät lohkot.
– Tietonayttö näyttää maastomallin ja yksittäisen kolmion pinta-alan.
– Pistekoron asetustyökalu näyttää muutettavan pisteen sijainnin murtoviivalla.
– 3D-Helmertoinnissa on mahdollista suorittaa vastinpisteiden koordinaatistomuunnos.
– IM4 (Inframodel) -maastomallin voi avata ja tallentaa.
– IFC -malleista luettavia kappaleita voi hallita asetuksista.
– IFC -kappaleiden piiloviivoja ei näytetä.
– Tietomalli -valikko, jonne on kerätty mallien käytössä tarvittavia toimintoja.
– Leikkaustasot, jolla mallista voidaan näyttää erilaisia leikkauskuvia.
– Kävelytila, jossa mallia voi tarkestella liikkumalla videopelien tapaan.
– IFC Luettelo sisältää nyt suorat työkalut kappaleiden poistoon ja lajitteluun eri kuvatasoille.
– IFC -mallin voi tallentaa taustamalliksi mittalaitteeseen.
– Uudella Järjestä pisteitä -näytöllä on työkaluja pistejoukon käsittelyyn.

03/2020

– Aktivoinnin päivitys.

11/2019

– Koordinaattimuunnokset ja EUREF-FIN-GRS80 (GPS) -koordinaatit.
– Maastomallinnukseen korkeuskäyrät, poikkileikkaukset ja kolmiointi viivoista.
– Maastomallin vienti IFC ja InfraModel XML-tiedostoon.
– Mittapisteen lisäys A- ja B-mitalla, sekä laskennallisiin pisteisiin kuvioita osoittamalla.
– Uusia murtoviivatyökaluja (kääntö, jatkaminen ja muunto murtoviivaksi).
– GT-tiedostojen ja monisivuisten PDF-kuvien avaus.

06/2019 ja 04/2019

Pienempiä korjauksia käyttöliittymään ja toiminnallisuuteen.

02/2019

– Täysin uusittu IFC-mallien sisäänluku (myös mMestarissa), sekä IFC-listaus rakenneosista.
– Myös PDF-tiedostojen sisäänluku on uusittu ja se toimii aiempaa nopeammin.
– Keskeiset näyttökomennot siirretty kuva-alueelle, jossa myös näyttöä kääntävä “kuutio”.
– Pistetiedostoissa on lisätty KOF -muoto, jota käyttävät eräät paalutuskoneet
– Pisteautomaatti voi hakea myös tekstien lisäyspisteitä ja lukea koron tekstin sisällöstä.

10/2018 (mMies)

– 3D Helmertointi, joka mahdollistaa jopa viiden pisteparin käytön.
– Tasovaaitus kolmiulotteisen tason tai maastomallin pinnan suhteen.
– Mittapisteiden valinta ehdoilla ja ikkunalla, sekä kappalevalinnan ehtojen täydennykset.
– Taustakuvan tallennus niin, että jokainen kuvataso on oma tiedostonsa.
– Piste- ja tarkelistat on mahdollista lisätä kuvaan piirtomerkintänä.
– Tulostukseen mahdollisuus lisätä tulostetun alueen rajat kuvaan.
– Päivitä liitetiedot -painike mittapisteiden päivittämiseksi piirtokäsittelyn jälkeen.
– GT-tiedostoilla pistekoodina käytetään kolmatta sarakketta (toisen sijasta).

05/2018

– Info -näytön merkinnät voi lisätä kuvaan helposti muotoiltavana kappaleena.
– Taustakuvassa viivalajiksi tulee yhtenäinen ja murtoviivat puretaan.
– Automaatti hakee tarvittaessa pistenumeron lähimmästä tekstistä.
– Uusia pistesymboleita: risti, ympyrä ja ympyräristi.
– Sovellustiedot (X-properties) voi poistaa, mikä pienentää tiedostokokoa.
– Helmert -muutos vaikuttaa koko kuvaan valinnasta riippumatta.
– Yksikön vaihdon yhteydessä kysytään samanaikainen skaalaus.
– Laskentalistan muotoilua on parannettu.

02/2018 (mMies)

– Maastomallinnus ja uudistettu käyttöliittymä.
– 3D-kuvien käsittelyä nopeutettu.

05/2017

– Toimivuutta suurien koordinaattien kanssa parannettu.
– Typistäminen ja jatkaminen toimivat myös viivojen jatkeille.
– Tekstikokojen hallintaa parannettu ylisuurten tai pienien tekstien estämiseksi.

12/2016

– Pistenumerossa voi käyttää myös pistettä ja se voi olla myös negatiivinen.
– Monistus voidaan peruttaa yksi kerrallaan.
– Automaatissa keskipisteet tehdään myös kaarille.
– Esikatselua ei enää näytetä liitteille, koska hidasti toimintaa liikaa.

12/2015

– Ohjelmat toimivat automaattisesti 64-bittisenä, jos käyttöjärjestelmä on 64-bittinen.
– IFC-tietomallien sisäänluku (vain mMies).
– Pura yksittäislohkot –toiminto, joka purkaa mm. liitekuvat automaattisesti,
– Kopiointi leikepöydän kautta ei muuta sijaintia.
– Mitoitusten tekstikokojen hallintaa parannettu ylisuurten tai pienien tekstien estämiseksi.
– Mitoitusten tekstikoot päivitetään tiedostoa avattaessa
– Mittakaava -toiminto skaalaa myös koron.
– Mittapisteen lisäyksessä symboli on näkyvissä.
– Grafiikkamoottori on uusittu ja se kestää myös suurten kokonaisuuksien rajun tarkennuksen.
– Jatko ja typistys toimivat myös eri koroissa oleviin viivoihin, jos ne näennäisesti leikkaavat.
– Täyttö-nappi toiminnassa. Valitse murtoviiva ja paina täyttö.