mMies

Uusin versio, joka sisältää viimeisimmät parannukset:

mMestari

Uusin versio, joka sisältää viimeisimmät parannukset:

Päivityshistoria

03/2021

– Maastomallinnukseen (mallien yhdistäminen) päässeen virheen korjaus (vain mMies).

01/2021

– Piirtokoordinaatistoksi voi valita näyttötason (nykyinen) tai todellisen koordinaatiston.
– Tarkemerkintöjen kokoa voi muokata kuten mittapisteitä.
– Vaaituksen voi tehdä syötettyyn korkotasoon perustuen.
– Tartuntavalikkoon on lisätty pikavalita yleisimmille tartunnoille (pääte- ja leikkauspisteet).
– Yksittäislohkojen purku poistaa samalla myös mahdolliset tyhjät lohkot.
– Tietonayttö näyttää maastomallin ja yksittäisen kolmion pinta-alan.
– Pistekoron asetustyökalu näyttää muutettavan pisteen sijainnin murtoviivalla.
– 3D-Helmertoinnissa on mahdollista suorittaa vastinpisteiden koordinaatistomuunnos.
– IM4 (Inframodel) -maastomallin voi avata ja tallentaa.
– IFC -malleista luettavia kappaleita voi hallita asetuksista.
– IFC -kappaleiden piiloviivoja ei näytetä.
– Tietomalli -valikko, jonne on kerätty mallien käytössä tarvittavia toimintoja.
– Leikkaustasot, jolla mallista voidaan näyttää erilaisia leikkauskuvia.
– Kävelytila, jossa mallia voi tarkestella liikkumalla videopelien tapaan.
– IFC Luettelo sisältää nyt suorat työkalut kappaleiden poistoon ja lajitteluun eri kuvatasoille.
– IFC -mallin voi tallentaa taustamalliksi mittalaitteeseen.
– Uudella Järjestä pisteitä -näytöllä on työkaluja pistejoukon käsittelyyn.

03/2020

– Aktivoinnin päivitys.

11/2019

– Koordinaattimuunnokset ja EUREF-FIN-GRS80 (GPS) -koordinaatit.
– Maastomallinnukseen korkeuskäyrät, poikkileikkaukset ja kolmiointi viivoista.
– Maastomallin vienti IFC ja InfraModel XML-tiedostoon.
– Mittapisteen lisäys A- ja B-mitalla, sekä laskennallisiin pisteisiin kuvioita osoittamalla.
– Uusia murtoviivatyökaluja (kääntö, jatkaminen ja muunto murtoviivaksi).
– GT-tiedostojen ja monisivuisten PDF-kuvien avaus.

06/2019 ja 04/2019

Pienempiä korjauksia käyttöliittymään ja toiminnallisuuteen.

02/2019

– Täysin uusittu IFC-mallien sisäänluku (myös mMestarissa), sekä IFC-listaus rakenneosista.
– Myös PDF-tiedostojen sisäänluku on uusittu ja se toimii aiempaa nopeammin.
– Keskeiset näyttökomennot siirretty kuva-alueelle, jossa myös näyttöä kääntävä “kuutio”.
– Pistetiedostoissa on lisätty KOF -muoto, jota käyttävät eräät paalutuskoneet
– Pisteautomaatti voi hakea myös tekstien lisäyspisteitä ja lukea koron tekstin sisällöstä.

10/2018 (mMies)

– 3D Helmertointi, joka mahdollistaa jopa viiden pisteparin käytön.
– Tasovaaitus kolmiulotteisen tason tai maastomallin pinnan suhteen.
– Mittapisteiden valinta ehdoilla ja ikkunalla, sekä kappalevalinnan ehtojen täydennykset.
– Taustakuvan tallennus niin, että jokainen kuvataso on oma tiedostonsa.
– Piste- ja tarkelistat on mahdollista lisätä kuvaan piirtomerkintänä.
– Tulostukseen mahdollisuus lisätä tulostetun alueen rajat kuvaan.
– Päivitä liitetiedot -painike mittapisteiden päivittämiseksi piirtokäsittelyn jälkeen.
– GT-tiedostoilla pistekoodina käytetään kolmatta sarakketta (toisen sijasta).

05/2018

– Info -näytön merkinnät voi lisätä kuvaan helposti muotoiltavana kappaleena.
– Taustakuvassa viivalajiksi tulee yhtenäinen ja murtoviivat puretaan.
– Automaatti hakee tarvittaessa pistenumeron lähimmästä tekstistä.
– Uusia pistesymboleita: risti, ympyrä ja ympyräristi.
– Sovellustiedot (X-properties) voi poistaa, mikä pienentää tiedostokokoa.
– Helmert -muutos vaikuttaa koko kuvaan valinnasta riippumatta.
– Yksikön vaihdon yhteydessä kysytään samanaikainen skaalaus.
– Laskentalistan muotoilua on parannettu.

02/2018 (mMies)

– Maastomallinnus ja uudistettu käyttöliittymä.
– 3D-kuvien käsittelyä nopeutettu.

05/2017

– Toimivuutta suurien koordinaattien kanssa parannettu.
– Typistäminen ja jatkaminen toimivat myös viivojen jatkeille.
– Tekstikokojen hallintaa parannettu ylisuurten tai pienien tekstien estämiseksi.

12/2016

– Pistenumerossa voi käyttää myös pistettä ja se voi olla myös negatiivinen.
– Monistus voidaan peruttaa yksi kerrallaan.
– Automaatissa keskipisteet tehdään myös kaarille.
– Esikatselua ei enää näytetä liitteille, koska hidasti toimintaa liikaa.

12/2015

– Ohjelmat toimivat automaattisesti 64-bittisenä, jos käyttöjärjestelmä on 64-bittinen.
– IFC-tietomallien sisäänluku (vain mMies).
– Pura yksittäislohkot –toiminto, joka purkaa mm. liitekuvat automaattisesti,
– Kopiointi leikepöydän kautta ei muuta sijaintia.
– Mitoitusten tekstikokojen hallintaa parannettu ylisuurten tai pienien tekstien estämiseksi.
– Mitoitusten tekstikoot päivitetään tiedostoa avattaessa
– Mittakaava -toiminto skaalaa myös koron.
– Mittapisteen lisäyksessä symboli on näkyvissä.
– Grafiikkamoottori on uusittu ja se kestää myös suurten kokonaisuuksien rajun tarkennuksen.
– Jatko ja typistys toimivat myös eri koroissa oleviin viivoihin, jos ne näennäisesti leikkaavat.
– Täyttö-nappi toiminnassa. Valitse murtoviiva ja paina täyttö.