Lataa

Lataa ja asenna uusin päivitys

Tästä voit ladata uusimmat asennuspaketit. Ohjelmien toiminta edellyttää myös käyttöoikeuden aktivointia.

mMies 2019: mmies_1911.exe ~126 Mt, 14.11.2019

Uusin versio, joka sisältää viimeisimmät parannukset.

mMies 2018: mmies_1810.exe ~50 Mt, 3.10.2018

Edellisen vuoden versio, joka on korvattu uudemmalla.

mMies 20: mmies_1706.exe ~46 Mt, 1.6.2017

Vanha versio, jonka kehitystyö on lopetettu.

mMies Mittamalli: mmies_0113.exe ~36 Mt, 28.1.2013

Vanha versio, jonka kehitystyö on lopetettu. Sisältää myös mMalli ja mMies Pro -ohjelmat.

mMestari 2019: mmestari_1911.exe ~120 Mt, 14.11.2019

Uusin versio, joka sisältää viimeisimmät parannukset.

mMestari 2018: mmestari_1805.exe ~43 Mt, 8.5.2018

Edellisen vuoden versio, joka on korvattu uudemmalla.

mMestari 20: mmestari_1706.exe ~38 Mt, 1.6.2017

Vanha versio, jonka kehitystyö on lopetettu.

mMestari: mmestari_0113.exe ~29 Mt, 28.1.2013

Vanha versio, jonka kehitystyö on lopetettu.

Päivityshistoria

Tässä olennaisimmat muuutokset ja korjaukset, joita jokaiseen päivitykseen on sisältynyt.

11/2019

 1. Koordinaattimuunnokset ja EUREF-FIN-GRS80-koordinaatit
 2. Mittapisteen lisäys osoittamalla suorien leikkaukseen,
  tason ja suoran leikkaukseen, sekä ympyrän keskipisteeseen
 3. Mittapisteen lisäys A- ja B-mitalla
 4. 2D-Helmert-tallenteiden tuonti ja vienti 
 5. Murtoviivan kääntö ja jatkaminen, sekä muunto murtoviivaksi
 6. GT-tiedostojen avaus kuvana
 7. Monisivuisen PDF:n avaus yhteen kuvaan (sivut vierekkäin)
 8. Maastomallin vienti IFC ja InfraModel XML-tiedostoon
 9. Maaston kolmiointi myös CAD-pisteistä ja taiteviivoista
 10. Maastomallinnukseen korkeuskäyrät, poikkileikkaukset
  ja pintojen liukuväritys korkeuden mukaan
 11. Valinta säilyy nyt mittapisteiden viennin jälkeen
 12. Pistekoodin pystyy nyt tyhjentämään pistetietoihin  kirjoittamalla

06/2019

 1. Näytön tarkennusnapit + ja – takaisin valikossa.
 2. Taso- ja muokkausvalikon korjauksia.
 3. Ikkunan kokomuutoksen sivuvaikutuksia korjailtu.
 4. Korjauksia Excel -tiedostojen tuontiin ja vientiin.
 5. Trimble CSV-vienti tasomitoituksena (korko tyhjä).

04/2019

 1. Valinnan aikainen kuvan raahaus hiirellä korjattu.
 2. Valikkoon palautettu viivaleveydet ja täytöt -nappulat..
 3. Pistenumeron päivitys lisäyksessä korjattu.
 4. Käyttöliittymä korjauksia / parannuksia (1904b).

02/2019

 1. Täysin uusittu IFC-mallien sisäänluku, joka on nopeampi ja parempi – myös mMestarissa.
 2. IFC-listaus -näyttö, jossa voit valita rakenneosia mallin sisällön pohjalta kuten katseluohjelmissa.
 3. Käytetyimmät näyttökomennot ovat nyt koko ajan saatavilla näytön vasemmassa yläkulmassa.
 4. Näytön oikeassa yläkulmassa on kuutio, jolla voit helposti vaihtaa näytön suuntausta.
 5. PDF-tiedostojen sisäänluku on uudistettu täysin ja se toimii aiempaa nopeammin.
 6. Pistetiedostoissa on lisätty KOF -muoto, jota käyttävät eräät paalutuskoneet
 7. Pisteautomaatti voi hakea myös tekstien lisäyspisteitä ja lukea koron tekstin sisällöstä.

10/2018 (mMies)

 1. 3D Helmertointi
 2. Tasovaaitus, eli tarkelaskenta kolmen valitun pisteen muodostamaan tason tai maastomallipinnan suhteen.
 3. Mittapisteiden valinta ehdoilla ja kuvasta ikkunavalinnalla.
 4. Kappaleiden valintanäyttöön on lisätty vaihtoehtoja.
 5. Taustakuva on nyt mahdollista tallentaa niin, että jokainen taso on oma tiedostonsa.
 6. Piste- ja tarkelistat on mahdollista lisätä kuvaan.
 7. Tulostukseen mahdollisuus lisätä tulostetun alueen rajat kuvaan.
 8. Päivitä liitetiedot -painike mittapisteiden päivittämiseksi siirron tai muun piirtokäsittelyn jälkeen.
 9. IFC ja PDF -tiedostojen avausongelmia on korjattu.
 10. GT-tiedostoilla koodi on nyt kolmannessa sarakkeessa (toisen sarakkeen sijasta).

05/2018

 1. Taustakuvassa viivalajiksi tulee yhtenäinen ja murtoviivat puretaan.
 2. Automaatti hakee tarvittaessa pistenumeron lähimmästä tekstistä.
 3. Uusia pistesymbeloita: risti, ympyrä ja ympyräristi.
 4. Sovellustiedot (X-properties) voi poistaa, mikä pienentää tiedostokokoa.
 5. Helmert -muutos vaikuttaa koko kuvaan valinnasta riippumatta.
 6. Yksikön vaihdon yhteydessä kysytään samanaikainen skaalaus.
 7. Laskentalistan muotoilua on parannettu.
 8. Info -näytön merkinnät voi lisätä kuvaan helposti muotoiltavana kappaleena.
 9. mMestari 2018 julkaistu.

02/2018

 1. mMies 2018 versio julkaistu. Mukana maastomallinnus ja uudistettu käyttöliittymä.
 2. 06/2017
 3. Käsittelytoleranssien kasvattaminen hidasti 3D-kuvien käsittelyä. Tämä johtui valinnan liian väljästä toleranssista, joka on nyt korjattu. Toleransseja hienosäädetään edelleen tarvittaessa.
 4. Excel-siirrossa uudemmat Excel-versiot kadottivat pilkut. Tämäkin on nyt korjattu.

05/2017

 1. Käsittelytoleransseja kasvatettu. Suurien koordinaattien kanssa toimiminen on aiempaa helpompaa.
 2. Typistämistä ja jatkamista parannettu. Nyt toimivat myös viivojen jatkeille.
 3. Joihinkin piirtokomentoihin oli ilmestynyt englanninkielisiä tekstejä. Nyt kaikki ovat jälleen suomenkielisiä.
 4. Joissain koneissa täysin uusi asennus aiheutti hankaluuksia DWG-kuvien avaamisessa.
 5. Tekstien fonttien koon käsittelyä parannettu, aiemmin joissain tilanteissa teksti jäi pieneksi.
 6. Korjattu joitakin erikoistilannevirheitä (mm. huomautusnuolet ilman tekstiä ja asettelun nimenä pelkkä viiva).

12/2016

 1. Esikatselua ei enää näytetä liitteille (liian hidasta ja raskasta).
 2. Sopimattoman liitteen lisääminen ei enää kaada ohjelmaa.
 3. Tallennus ei aina onnistunut nimeä vaihtamatta.
 4. Jotkin pehmennetyt murtoviivat (spline) avautuivat väärin.
 5. Virheilmoituksen voi kopioida leikepöydälle lähettämistä varten.
 6. Pistenumerossa voi käyttää myös pistettä.
 7. Pistenumero voi olla negatiivinen.
 8. Monistus voidaan peruttaa yksi kerrallaan.
 9. Jatkuva piirto cad-pisteen piirtoon.
 10. Automaatissa keskipisteet tehdään myös kaarille.
 11. Kopiointi kuvasta toiseen ei aina osunut kohdalleen.

12/2015

 1. Ohjelmat toimivat automaattisesti 64-bittisenä (jos käyttöjärjestelmäkin on 64-bittinen).
  Tämä mahdollistaa huomattavasti suurempien tiedostojen käsittelyn.
 2. IFC -tietomallien sisäänluku (vain mMies).
  HUOM: Sisäänluku on vielä puutteellinen. Vertaile aina katseluohjelman näkymään.
 3. Pura yksittäislohkot –toiminto lisätty. Tämä purkaa mm. kaikki liitekuvat automaattisesti,
  mikä helpottaa kuvan jatkokäsittelyä.
 4. Kopiointi leikepöydän kautta ei muuta sijaintia.
 5. Mitoitusten tekstikoot päivitetään tiedostoa avattaessa
  (mikä estää jättimäiset mitoitustekstit).
 6. Mittakaava -toiminto skaalaa myös koron.
 7. Mittapisteen lisäyksessä symboli on näkyvissä.
 8. alinnan katkoviivat näkyvät nyt myös kuvalohkoille.
 9. Korostetun näkymän viivat muutettu mustiksi/valkoisiksi..
 10. Täyttöjen näyttöasetus päivittää kuvan.
 11. 5/2015
 12. Grafiikkamoottori on uusittu. Nyt tarkennukset toimivat hyvin myös suurilla koordinaateilla.
 13. Himmennys kohdistuu nyt myös liitetiedostoihin. Näet helposti, mikä on “yhtä klönttiä”.
 14. Jatko ja typistys toimii myös eri koroissa oleviin viivoihin, jos ne näennäisesti leikkaavat.
 15. Viivan pituuden syöttö ei toiminut aina, mutta on nyt korjattu.
 16. Tallennettujen helmert-muunnosten poisto on nyt nahdollinen.
 17. Tallennus eri DWG versioihin toimii nyt (edellinen tallensi aina DWG2004-muotoon).
 18. Täyttö-nappi toiminnassa. Valitse murtoviiva ja paina täyttö.

12/2014

 1. Valitse kaikki ei enää valitse piilotettuja.
 2. Helmert muunnoksen tarkkuutta suurilla koordinaateilla parannettu. Lohkot saattoivat kiertyä “eri tahtiin”. Suosittelemme silti paikalliskoordinaatiston käyttöä (mMies).
 3. Laskenta ilmoittaa myös näennäisesti suljetun kuvion pinta-alan
 4. Tartunnan vaihto ei häiritse kuvion piirtoa.
 5. Nollaa kuvien mahdollisen peruskoron, tasokuvassa z=0.
 6. Asettaa m/mm –asetuksen taustakuvassa metreiksi.
 7. Laskenta laskee myös ympyrän pinta-alan.
 8. Typistys toimii useilla katkaisuviivoilla.
 9. Pisteiden tuonnin ja viennin jälkeen valikko päivittyy oikein (mMies).
 10. Ongelma joidenkin pistekoodien päivityksessä korjattu.
 11. Panoroinnin teksti korjattu.
 12. GT-formaatissa toimii myös negatiiviset koordinaatit (mMies).
 13. Lohkon tiedot näyttävät NEZ-koordinaatit (mMies).
 14. Viivanleveyslistassa valittu viivanleveys ei enää tuplaannu.
 15. Viivanleveys päälle/pois päivittää nyt näytön.
 16. Kuvatasojen piilotuksessa voi osoittaa myös lukitun kuvatason.
 17. Kuvatasonäyttöön meno poistaa valinnat.
 18. Pisteiden vienti ei poista valintoja (mMies).
 19. Pisteiden oletusasetukset tulevat jos pisteitä ei ole valittuna, vaikka muuta olisikin valittuna (mMies).
 20. GSI-pistemuodon (Leica/Geomax) käsittelyä parannettu (mMies). Nyt pisteitä voi tuoda ilman koodia.
 21. Lisäyspisteen tartunta tarttuu myös yksittäiseen piirtopisteeseen (mMies).
 22. Myös automaatissa lohkojen lisäyspiste tarttuu piirtopisteisiin (mMies).

5/2014

 1. Digitaalinen allekirjoitus päivitetty.
 2. Valitse kaikki ei enää valitse piilotettuja.
 3. Tartunnan vaihto ei häiritse kuvion piirtoa.

12/2013

 1. Tuki AutoCAD DWG 2013 -tiedostomuodolle.
 2. Nyt tasokuvassa tartunnat muutetaan nollakorkoon.
  Tämä estää tahattomia tartuntoja eri korkoihin.
 3. PDF -tukea parannettu tektien ja kuvatasojen osalta.
 4. Kuvatulostus ei ole enää oletuksena muistin säästämiseksi.
 5. Leica GSI-muotoon kirjoitetaan nyt välilyönti rivien loppuun,
  sen puuttuminen aiheutti ongelmia joissakin laitteissa.
 6. Tietonäytössä samat massatiedot kuin laskentanäytössä.

3/2013

 1. Taustakuvan koordinaatisto pysyy nyt paikoillaan.
 2. Ensimmäisen ikkunan sulkeminen ei enää sulje muita ikkunoita.
 3. Aktivointi toimii myös ilman vanhan version asennusta.
 4. Uusi asetus: Estä lukittujen kuvatasojen tartunnat.
 5. Uusi asetus: Himmennä lukitut kuvatasot.
 6. Valikkopäivitysten korjauksia: muotoiluvälilehden korkeus, ikkunan aktivointt ja murtoviivan apunappulat.
 7. Tarkelaskennan ongelma (yksittäistapaus) on korjattu.
 8. Uusi pistesymboli korolle pintavaaituksia varten.
 9. Useiden kappaleiden muutoksia nopeutettu (kuvatason, muotoilujen, laskennan ja mittapisteiden päivitykset).

2/2013

 1. Lisätty aktivointi joka toimii uuden sivuston kanssa.
 2. Asennuspakettien allekirjoitukset päivitetty.

11/2012

 1. Taustakuvan teko uusittu:  turhien poiston sijaan siirtää vain halutut, jolloin roskia ei tule mukaan.
 2. PDF-luku uudistettu (nopeampi kuin ennen).
 3. Tasonäytössä tulee nyt varoitus jos taso on saman niminen toisen (myös hiljattain poistetun) kanssa.
 4. Helmertin jälkeen ilmakuvan päivitys.
 5. Reunusta-toiminto toimii kaikille kuvioille.
 6. GT-formaatin kirjoitusta korjattu: tyhjä koodi muutetaan nollaksi.

03/2012

 1. Vain mMies päivitetty
 2. Tulostuksessa on nyt paperin valinta ja nappi kirjoitinsäädöille.
 3. Valinnan esikatselu helpottaa valintaa ja tietojen tarkastelua.
  Valintatilassa siis näkyy hiirtä liikutettaessa minkä kappaleen päällä hiiri sijaitsee.
 4. DXF-tiedostoissa käytetään täysin uuttaa muunninta.
  Viivatyyleissä esiintyneet ongelmat on samalla poistuneet.
 5. Tekstien syöttöä parannettu virheellisiä lukujen osalta.
  Tekstin kirjoituksen voi peruuttaa ESC- tai peruutuspainikkeella.
 6. Tarkelaskennan ongelmat on korjattu.
 7. Automaatin ongelmat lohkojen liitetiedoissa korjattu.
 8. Helmert muunnos ei enää välitä lukoista (muuntaa koko kuvan).
 9. Suuntaus, Mittakaava ja Litistä tasoksi ohittavat lukot.
 10. Tarkenuolet korjattu (+N+E symboli oli väärä).
 11. Valinta lohkonimen mukaan korjattu.
 12. Helmertti muistaa arvot peruutuksenkin jälkeen.
 13. Automaatissa kuvalohkon nimi vaihtoehtona koodiksi.
 14. Mittapisteiden valinta (kaikki tai koodin avulla)

02/2012

 1. mMies 20 ja mMestari 20 julkaistu ensimmäisen kerran.